High GAD65 autoantibody levels in nondiabetic adults are associated with HLA but not with CTLA-4 or INS VNTR.

O Rolandsson, E Hägg, M Janer, E Rutledge, L K Gaur, M Nilsson, G Hallmans, Åke Lernmark

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

13 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”High GAD65 autoantibody levels in nondiabetic adults are associated with HLA but not with CTLA-4 or INS VNTR.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap