High-gain Soft-x-ray Pumped Photoionization Laser in Zinc Vapor

Hans Lundberg, J. J Macklin, W. T Silfvast, O. R Wood

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

227 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”High-gain Soft-x-ray Pumped Photoionization Laser in Zinc Vapor”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi