High incidence of acute full-thickness rotator cuff tears. A population-based prospective study in a Swedish Community.

Knut Aagaard, Fikri Abu-Zidan, Karl Lunsjo

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

193 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”High incidence of acute full-thickness rotator cuff tears. A population-based prospective study in a Swedish Community.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap