High-intensity laser-driven proton acceleration: influence of pulse contrast

P McKenna, Filip Lindau, Olle Lundh, D Neely, Anders Persson, Claes-Göran Wahlström

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

51 Citeringar (SciVal)
128 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”High-intensity laser-driven proton acceleration: influence of pulse contrast”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Matematik

Ingenjörs- och materialvetenskap

Fysik och astronomi