High LDL cholesterol and statin use were independently associated with lower eight-year mortality in a cohort free from terminal illness, cardiovascular disease, and diabetes at baseline.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/EditorialPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1-2
TidskriftScandinavian Journal of Primary Health Care
Volym32
Nummer1
DOI
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi

Citera det här