High PGD2 receptor 2 levels are associated with poor prognosis in colorectal cancer patients and induce VEGF expression in colon cancer cells and migration in a zebrafish xenograft model

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”High PGD2 receptor 2 levels are associated with poor prognosis in colorectal cancer patients and induce VEGF expression in colon cancer cells and migration in a zebrafish xenograft model”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap