High plasma osteocalcin is associated with low blood haemoglobin in elderly men: the MrOS Sweden Study

C Lewerin, H Johansson, M K Karlsson, M Lorentzon, U H Lerner, J M Kindblom, C Ohlsson, U Smith, D Mellström

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

4 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”High plasma osteocalcin is associated with low blood haemoglobin in elderly men: the MrOS Sweden Study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap