High-precision dating and correlation of ice, marine and terrestrial sequences spanning Heinrich Event 3: Testing mechanisms of interhemispheric change using New Zealand ancient kauri (Agathis australis)

Chris S M Turney, Jonathan Palmer, Christopher Bronk Ramsey, Florian Adolphi, Raimund Muscheler, Konrad A. Hughen, Richard A. Staff, Richard T. Jones, Zoë A. Thomas, Christopher J. Fogwill, Alan Hogg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

20 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”High-precision dating and correlation of ice, marine and terrestrial sequences spanning Heinrich Event 3: Testing mechanisms of interhemispheric change using New Zealand ancient kauri (Agathis australis)”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Konst och humaniora

Agrikultur & biologi

Samhällsvetenskap