High prevalence of neurodevelopmental problems in adolescents eligible for bariatric surgery for severe obesity

Anna Björk, Jovanna Dahlgren, Eva Gronowitz, Fanny Henriksson Wessely, Annika Janson, My Engström, Lovisa Sjögren, Torsten Olbers, Kajsa Järvholm

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

2 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”High prevalence of neurodevelopmental problems in adolescents eligible for bariatric surgery for severe obesity”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap