High-pT jet energy scale uncertainty from single hadron response with the ATLAS detector

Trine Poulsen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”High-pT jet energy scale uncertainty from single hadron response with the ATLAS detector”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi