High-pT jet energy scale uncertainty from single hadron response with the ATLAS detector

Trine Poulsen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sökresultat