High rate of mutation reporter gene inactivation during human T cell proliferation.

Aida Gabdoulkhakova, Gunnel Henriksson, Nadezhda Avkhacheva, Alexander Sofin, Anders Bredberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

7 Citeringar (SciVal)
141 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”High rate of mutation reporter gene inactivation during human T cell proliferation.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap