High rates of covid-19 vaccine hesitancy and its association with conspiracy beliefs: A study in jordan and kuwait among other arab countries

Malik Sallam, Deema Dababseh, Huda Eid, Kholoud Al-Mahzoum, Ayat Al-Haidar, Duaa Taim, Alaa Yaseen, Nidaa A. Ababneh, Faris G. Bakri, Azmi Mahafzah

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

221 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”High rates of covid-19 vaccine hesitancy and its association with conspiracy beliefs: A study in jordan and kuwait among other arab countries”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap