High-resolution genomic screening in mantle cell lymphoma--specific changes correlate with genomic complexity, the proliferation signature and survival.

Anna M. Halldórsdóttir, Birgitta Sander, Hanna Göransson, Anders Isaksson, Eva Kimby, Mahmoud Mansouri, Richard Rosenquist, Hans Ehrencrona

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

21 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”High-resolution genomic screening in mantle cell lymphoma--specific changes correlate with genomic complexity, the proliferation signature and survival.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap