High-resolution strain analysis of the human heart with fast-DENSE.

Anthony Aletras, R S Balaban, H Wen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

93 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)41-57
TidskriftJournal of Magnetic Resonance
Volym140
Utgåva1
DOI
StatusPublished - 1999
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Lungmedicin och allergi
  • Kardiologi

Citera det här