High risk of permanent stoma after anastomotic leakage in anterior resection for rectal cancer

H. Jutesten, J. Draus, J. Frey, G. Neovius, G. Lindmark, P. Buchwald, M. L. Lydrup

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

13 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”High risk of permanent stoma after anastomotic leakage in anterior resection for rectal cancer”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap