High-sensitive cardiac Troponin T is superior to echocardiography in predicting 1-year mortality in patients with SIRS and shock in intensive care

Lill Bergenzaun, Hans Öhlin, Petri Gudmundsson, Joachim Düring, Ronnie Willenheimer, Michelle Chew

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

9 Citeringar (SciVal)
171 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”High-sensitive cardiac Troponin T is superior to echocardiography in predicting 1-year mortality in patients with SIRS and shock in intensive care”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap