High-throughput proteomics: Protein arrays - Introduction

Carl Borrebaeck, Christer Wingren

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1-1
TidskriftBioTechniques
StatusPublished - 2002

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Immunologi inom det medicinska området

Citera det här