High-throughput screening of solid-phase extraction materials using mass spectrometry

Kishore Jagadeesan

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

822 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”High-throughput screening of solid-phase extraction materials using mass spectrometry”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap