Higher Auslander correspondence for dualizing R-varieties

Osamu Iyama, Gustavo Jasso

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Let R be a commutative artinian ring. We extend higher Auslander correspondence from Artin R-algebras of finite representation type to dualizing R-varieties. More precisely, for a positive integer d, we show that a dualizing R-variety is d-abelian if and only if it is a d-Auslander dualizing R-variety if and only if it is equivalent to a d-cluster-tilting subcategory of the category of finitely presented modules over a dualizing R-variety.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)335-354
Antal sidor20
TidskriftAlgebras and Representation Theory
Volym20
Nummer2
Tidigt onlinedatum2016 okt. 4
DOI
StatusPublished - 2017
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Algebra och logik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Higher Auslander correspondence for dualizing R-varieties”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här