Higher Auslander correspondence for dualizing R-varieties

Osamu Iyama, Gustavo Jasso

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Higher Auslander correspondence for dualizing R-varieties”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mathematics