Higher-dimensional multifractal analysis

L Barreira, B Saussol, Jörg Schmeling

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Higher-dimensional multifractal analysis”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mathematics