Higher Nakayama algebras I: Construction

Gustavo Jasso, Julian Külshammer

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

We introduce higher dimensional analogues of the Nakayama algebras from the viewpoint of Iyama's higher Auslander–Reiten theory. More precisely, for each Nakayama algebra A and each positive integer d, we construct a finite dimensional algebra A(d) having a distinguished d-cluster-tilting -module whose endomorphism algebra is a higher dimensional analogue of the Auslander algebra of A. We also construct higher dimensional analogues of the mesh category of type ZA_infinity and the tubes.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1139-1200
Antal sidor62
TidskriftAdvances in Mathematics
Volym351
DOI
StatusPublished - 2019
Externt publiceradJa

Bibliografisk information

With an appendix by Julian Külshammer and Chrysostomos Psaroudakis and an appendix by Sondre Kvamme.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Algebra och logik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Higher Nakayama algebras I: Construction”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här