Higher Nakayama algebras I: Construction

Gustavo Jasso, Julian Külshammer

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Higher Nakayama algebras I: Construction”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Matematik