Higher Order Calculations for Low Energy Precision Physics

Bidragets översatta titel : Högre ordningars beräkningar för precisionsfysik vid låga energier

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

118 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Denna sammanläggningsavhandling berör beräkningar som behövs för precisionsfysik vid låga energier inom Standardmodellen, särskilt högre ordningars korrektioner. I avhandlingens två första artiklar introduceras beräkningar på ordning p8 i kiral störningsräkning, vilket är en effektiv fältteori för QCD vid låga energier. De sista två artiklarna handlar om myonens anomala magnetiska moment och de hadronbidrag som står för den största delen av osäkerheten i den teoretiska förutsägelsen av nämnda magnetiska moment.

Artikel I: Här beräknas pionens massa och sönderfallskonstant på ordning p8 i kiral störningsräkning. En mindre numerisk studie visar att dessa överensstämmer väl med lägre ordningars beräkningar för fysikaliska kvarkmassor.

Artikel II: I denna artikel härleds Lagrangefunktionen för mesoner på ordning p8 i kiral störningsräkning. Detta görs för två, tre samt ett godtyckligt antal kvarksmaker. Detta görs genom att explicit konstruera alla av symmetrin tillåtna operatorer samt generera alla möjliga relationer mellan dessa. Från detta system av relationer tas därefter en minimal bas fram.

Artikel III: Här undersöks de korrektioner från ändlig-volymapproximationen inom gitterstudier som uppkommer när elektromagnetiska effekter inkluderas till vakuumpolarisationens hadronbidrag. Detta är viktigt för att minska det teoretiska felet på myonens anomala magnetiska moment. Vi visar att ändlig-volymkorrektionerna är mindre än förväntade, och i princip inte behöver korrigeras för givet nuvarande eftersökta precision.

Artikel IV: I denna artikel härleder vi modelloberoende begränsningar för lågenergimodeller av en viss typ av hadronbidrag till myonens magnetiska moment, detta från störningsmässig QCD. Detta görs genom att introducera en operatorproduktexpansion i ett externt elektromagnetiskt fält, vars första term är en kvarkloop och nästa innehåller ett kondensat relaterat till magnetiska egenskaper hos QCD-vakuumet. Detta senare bidrag visas vara undertryckt med nästan en faktor tusen, och är därför försumbart.
Bidragets översatta titel Högre ordningars beräkningar för precisionsfysik vid låga energier
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Institutionen för astronomi och teoretisk fysik - Genomgår omorganisation
Handledare
  • Bijnens, Johan, handledare
  • Rathsman, Johan, Biträdande handledare
Tilldelningsdatum2019 sep. 20
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-7895-213-7
ISBN (elektroniskt)978-91-7895-214-4
StatusPublished - 2019

Bibliografisk information

Defence details
Date: 2019-09-20
Time: 10:00
Place: Lundmarksalen, Astronomihuset, Sölvegatan 27, Lund
External reviewer(s)
Name: Pineda, Antonio
Title: Associate Professor
Affiliation: Grup de Física Teòrica, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra, Barcelona, Spain
---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Subatomär fysik

Fria nyckelord

  • Effektiv fältteori, Kiral störningsräkning, Myonens anomala magnetiska moment, Gitter-gaugeteori, Ändlig-volymkorrektioner

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Högre ordningars beräkningar för precisionsfysik vid låga energier”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här