Higher plasma fibroblast growth factor 23 levels are associated with a higher risk profile in pulmonary arterial hypertension

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Higher plasma fibroblast growth factor 23 levels are associated with a higher risk profile in pulmonary arterial hypertension”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Immunology and Microbiology