Highest weight representations of the Neveu-Schwarz and Ramond algebras

Arne Meurman, Alvany Rocha-Caridi

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)263-294
TidskriftComm. Math. Phys.
Volym107
Nummerno. 2
StatusPublished - 1986

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Matematik

Citera det här