Highlighting the Dynamics of Graphene Protection toward the Oxidation of Copper under Operando Conditions

Mattia Scardamaglia, Claudia Struzzi, Alexei Zakharov, Nicolas Reckinger, Patrick Zeller, Matteo Amati, Luca Gregoratti

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

16 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Highlighting the Dynamics of Graphene Protection toward the Oxidation of Copper under Operando Conditions”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar