Highly Dynamic Drives for Electric Hybrid Vehicles: Electric Machine Design and Dynamic Test Method

Yury Loayza Vargas

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

1181 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Highly Dynamic Drives for Electric Hybrid Vehicles: Electric Machine Design and Dynamic Test Method”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap