Highly efficient eco-friendly sodium titanate sorbents of Cs(i), Sr(ii), Co(ii) and Eu(iii): synthesis, characterization and detailed adsorption study

Monika Motlochová, Lórant Szatmáry, Eva Pližingrová, Petra Salačová, Radek Fajgar, Sven Lidin, Jan Šubrt

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Highly efficient eco-friendly sodium titanate sorbents of Cs(i), Sr(ii), Co(ii) and Eu(iii): synthesis, characterization and detailed adsorption study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar