Highly-efficient removal of Pb(II), Cu(II) and Cd(II) from water by novel lithium, sodium and potassium titanate reusable microrods

Monika Motlochová, Václav Slovák, Eva Pližingrová, Sven Lidin, Jan Šubrt

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Highly-efficient removal of Pb(II), Cu(II) and Cd(II) from water by novel lithium, sodium and potassium titanate reusable microrods”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar