Highly increased familial risks for specific lymphoma subtypes

Lynn R. Goldin, Magnus Bjorkholm, Sigurdur Y. Kristinsson, Ingemar Turesson, Ola Landgren

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Highly increased familial risks for specific lymphoma subtypes”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap