Hindman, Matthew, 2018. The Internet Trap. How the Digital Economy Builds Monopolies and Undermines Democracy. Princeton: Princeton University Press. Anmälan av Nils Gustafsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

150 Nedladdningar (Pure)
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)495-500
Antal sidor6
TidskriftStatsvetenskaplig tidskrift
Volym121
Nummer3
StatusPublished - 2019 juli 1

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medie- och kommunikationsvetenskap
  • Statsvetenskap

Fria nyckelord

  • Facebook
  • sociala medier
  • politisk ekonomi

Citera det här