Hip development after surgery to prevent hip dislocation in cerebral palsy: a longitudinal register study of 252 children

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1 Citering (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Hip development after surgery to prevent hip dislocation in cerebral palsy: a longitudinal register study of 252 children”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap