Hip displacement in relation to age and gross motor function in children with cerebral palsy

Per Larnert, Olof Risto, Gunnar Hägglund, Philippe Wagner

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

37 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Hip displacement in relation to age and gross motor function in children with cerebral palsy”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap