Hip fractures: A biomechanical analysis of fracture strength prediction, prevention, and repair

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

68 Nedladdningar (Pure)
Filter
Avslutade

Sökresultat