Hip fractures – Treatment and functional outcome. The development over 25 years

Emma Turesson, Kjell Ivarsson, Karl Göran Thorngren, Ami Hommel

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

13 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Hip fractures – Treatment and functional outcome. The development over 25 years”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap