Hip fractures – Treatment and functional outcome. The development over 25 years

Emma Turesson, Kjell Ivarsson, Karl Göran Thorngren, Ami Hommel

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

13 Citeringar (SciVal)

Sökresultat