Hip surveillance and management of the displaced hip in cerebral palsy.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

32 Citeringar (SciVal)

Sammanfattning

This article provides an overview of the management of a displaced hip in children with cerebral palsy and considers surveillance programmes, principles of surgical reconstruction and options for the salvage of an unreconstructable hip in these children.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)407-413
TidskriftJournal of Children's Orthopaedics
Volym7
Utgåva5
DOI
StatusPublished - 2013

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ortopedi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Hip surveillance and management of the displaced hip in cerebral palsy.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här