Hippocampal cytogenesis correlates to escitalopram-mediated recovery in a chronic mild stress rat model of depression

Magdalena N. Jayatissa, Christina Bisgaard, Anders Tingström, Mariusz Papp, Ove Wiborg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

287 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Hippocampal cytogenesis correlates to escitalopram-mediated recovery in a chronic mild stress rat model of depression”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap