Histomorphological Changes after Renal X-Ray Arteriography Using Iodine and Gadolinium Contrast Media in an Ischemic Porcine Model.

Barbara Elmståhl, Peter Leander, D Grant, R W Doughty, Chun-Ming Chai, J Björk, Torsten Almén, Ulf Nyman

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Histomorphological Changes after Renal X-Ray Arteriography Using Iodine and Gadolinium Contrast Media in an Ischemic Porcine Model.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Veterinary Science and Veterinary Medicine