Histone Deacetylase Regulates Trypsin Activation, Inflammation, and Tissue Damage in Acute Pancreatitis in Mice.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

The onset of acute pancreatitis (AP) is characterized by early protease activation followed by inflammation and organ damage, but the mechanisms are poorly understood.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1284-1289
TidskriftDigestive Diseases and Sciences
Volym60
Nummer5
DOI
StatusPublished - 2015

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Gastroenterologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Histone Deacetylase Regulates Trypsin Activation, Inflammation, and Tissue Damage in Acute Pancreatitis in Mice.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här