Histone Deacetylase Regulates Trypsin Activation, Inflammation, and Tissue Damage in Acute Pancreatitis in Mice.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Histone Deacetylase Regulates Trypsin Activation, Inflammation, and Tissue Damage in Acute Pancreatitis in Mice.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap