Historia i futurum: Progression i historia i styrdokument och läroböcker 1919-2012

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

3183 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Historia i futurum handlar på ett övergripande plan om synen på historieämnet i svensk skola från 1919 till 2011 såsom det kommer till uttryck i styrdokument och lärobokstexter. Den är också en av de första studierna av hur kunskapsutveckling i historia kan uttryckas teoretiskt och hur sådana tankegångar har tillämpats – eller inte tillämpats – på grundskolans och gymnasiets historieämne.
I princip alla som sysslar med historia professionellt, inte minst i skolan, bedömer och värderar ständigt vad som är att anse som bra och dålig historia. Avhandlingen syftar till att, med hjälp av historievetenskap, historiefilosofi och pedagogiska teorier, begripliggöra vari progression i ett enskilt ämne som historia egentligen består: Hur kan kunskapsutveckling i historia definieras? Vilka olika typer av progression kan identifieras i styrdokument och lärobokstexter mellan 1919 och 2011? Vari består skillnaderna mellan å ena sidan kunskapsutveckling över tid och å andra sidan kunskap för olika tider?
En av avhandlingens centrala utgångspunkter är att historia både handlar om vetenskap och om livs- och erfarenhetsvärlden, där den senare är en av premisserna för historiemedvetandet, nämligen att vi i en och samma tankegång tänker kring dåtid, nutid och framtid. Frågan är då hur ett historiemedvetande kan kvalificeras utifrån en syn på historia som ett ämne som omfattar såväl kunskap om det förflutna som tolkning och medvetande.
Originalspråksvenska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Historia
Handledare
  • Karlsson, Klas-Göran, handledare
  • Persson, Anders, Biträdande handledare
Tilldelningsdatum2018 nov. 1
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-88899-04-0
ISBN (elektroniskt)978-91-88899-05-7
StatusPublished - 2018

Bibliografisk information

Defence details
Date: 2018-11-01
Time: 10:15
Place: Hörsalen, Språk- och litteraturcentrum, Helgonabacken 12, Lund
External reviewer(s)
Name: Kristensson Uggla, Bengt
Title: professor
Affiliation: Åbo Akademi
---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora

Fria nyckelord

  • Progression, kvatitet, kvalitet, relevans, historiemedvetande, historiekultur, läroböcker, styrdokument, läroplaner, kursplaner, historia, konstruktivism, socialkonstruktivism, fenomenografi, genetisk och genealogisk orientering i tid

Citera det här