Historical Archaeology in Sweden

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

873 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

The article outlines the early origin and later transformations of Medieval Archaeology to Historical Archaeology, both as an antiquarian practice and as an academic subject, focusing on the development in Sweden since the 17th C.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)447-470
TidskriftPost-Classical Archaeologies
Volym4
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Arkeologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Historical Archaeology in Sweden”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här