Historical land-use and landscape change in southern Sweden and implications for present and future biodiversity

Qiao-Yu Cui, Marie-Jose Gaillard, Geoffrey Lemdahl, Li Stenberg, Shinya Sugita, Ganna Zernova

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

39 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Historical land-use and landscape change in southern Sweden and implications for present and future biodiversity”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Agrikultur & biologi