Historical precedents and feasibility of rapid coal and gas decline required for the 1.5°C target

Vadim Vinichenko, Aleh Cherp, Jessica Jewell

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Historical precedents and feasibility of rapid coal and gas decline required for the 1.5°C target”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap