Historically Based Room Acoustic Analysis and Auralization of a Church in the 1470s

Hanna Autio, Mathias Barbagallo, Carolina Ask, Delphine Bard, Eva Lindqvist Sandgren, Karin Strinnholm Lagergren

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Historically Based Room Acoustic Analysis and Auralization of a Church in the 1470s”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Engineering