Historiekulturella manifestationer : historia i ord, bilder och musik

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverkPopulärvetenskapPeer review

Sammanfattning

Artikeln behandlar hur historia kommer till uttryck i olika medier och hur dessa i många fall står i relation till varandra. Förutom historiekulturellt centrala begrepp behandlas begrepp som representation, intermedialitet, fiktion, faktion, formel och genre.
Originalspråksvenska
Titel på värdpublikationHistorien är närvarande : historiedidaktik som teori och tillämpning
RedaktörerKlas-Göran Karlsson, Ulf Zander
FörlagStudentlitteratur AB
Sidor97-175
ISBN (tryckt)978-91-44-09638-4
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Utbildningsvetenskap
  • Historia

Citera det här