Historien är närvarande : historiedidaktik som teori och tillämpning

Klas-Göran Karlsson (redaktör), Ulf Zander (redaktör)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)Populärvetenskap

Sammanfattning

I denna antologi behandlas historiedidaktiska och historiekulturella teorier och begrepp. En annan aspekt är hur historia kommer till uttryck i film, fotografi, monument, musik och andra historiekulturella yttringar. Dessutom analyseras den historiska berättelsens teori och praktik, historieämnets styrdokument samt progression och nationella prov.
Originalspråksvenska
FörlagStudentlitteratur AB
Antal sidor318
ISBN (tryckt)978-91-44-09638-4
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Utbildningsvetenskap
  • Historia

Citera det här